All aktivitet i Luster Idrettslag er avlyst inntil vidare pga. koronavirus.

Me vil annonsere her og på facebook når aktivitet vil bli oppstarta att.

Når det gjeld Lustraløpet 14. juni. har me som utgangspunkt at det blir gjennomført, men om korona situasjonen fortsatt er kritisk i juni, vil me avlyse med min. to veker varsel.