Seniorgruppe

PGA! covid 19. er det pr. no ikkje trening inne for voksne.

Me oppfordrar alle til å nytta naturen rundt oss for å halde seg i form, delta gjerne på turorienteringa!

Seniorgruppa freistar å tilby aktivitet til ungdom og vaksne.

i 2021 har me slike tilbod:

Step/styrke to ganger i veka.

  • Instruktør Janne Kvamme sætherbø.
  • Tysdag og torsdag kl: 18:00-19:30. Luster Samfunnssal

Herretrim -basis styrketrening med fokus på kjernemuskelatur.

  • Instruktør Gunnar Orrestad/Svein Tore Heltne
  • Tysdag kl. 19:50-21:10, Luster Samfunnssal

Volleyball oppstart etter haustferien

  • Instruktør Kjetil Alme
  • Torsdag kl. 19:30-21:30