Informasjon

 • Bli medlem. 
  • Den enklaste måten for både nye medlemmar og idrettslaget er om innmelding skjer via min idrett. 
   • Er du registrert i min idrett, loggar du deg på og søker etter Luster idrettslag, får da valget om du vil melde deg inn. Her kan du og melde inn borna. 
   • Er du ikkje brukar av min idrett, gå inn her,  registrer deg, og fortsett som over. Born må og registrerast. ( ps. har du vore medlem i eit anna idrettslag, er det mogleg du ligg inne som brukar av Min-idrett allerede) 
   • Alternativ er å sende namn, tlf, epost her, så vil du få ei innmeldinglenke tilbake
   • Når du er registrert og har søkt medlemsskap vil idrettslaget få varsel om dette, og du vil få tilsendt faktura. 
  • Faktura vil bli tilsendt pr .epost. For dei som har Vipps knytt til nettbank vil fakturaen dukke opp både i Vipps og nettbank. Om du ikkje er registrert med epost, må du ta kontakt med oss for å få overbringa papirfaktura.( ring 99539746)
   •  

 

 • Reiserekning : under er det lenke til skjema for enkel registrering av informasjon. Gjeld køyring utanfor kommunegransa, felles køyring er ønskja, vedlegg må sendast seperat til leiar@lusteril.no  
 • Reiserekning-Luster-IL      

Styret i Luster idrettslag

Leiar: Svein Tore Heltne

Nestleiar: Maria Kalstad Brun

Kasserar: Gunnar Orrestad

Skrivar: Trond Helge Eide

Styremedlem: Heidi Listou