Velkommen

 • Årsmøte Luster Idrettslag
  Årsmøtet til Luster Idrettslag vert på Lustrabui 18. februar kl. 20.00. pga. korona. ber me om påmelding til 9953 9746 innan 10. februar. Om me ikkje kan arrangera fysisk årsmøte, vert dette avvikla på teams. Blir servering av kake og
  leiar - 16. januar 2021
 • Lustraløpet 2021 -trim!
  Lustraløpet 2021 blir som de veit ikkje gjennomført som eit konkurranseløp eller som felles trim arrangement. Men me i Luster Idrettslag ynskjer å bidra til aktivitet, og tilbyr Lustraløpet som eit trimarrangement som du kan gjennomføre i eigen regi. Om
  leiar - 22. juni 2020

 • Regjeringen forbyr idrettsarrangement frem til 15. juni Av: Geir Owe Fredheim, 8. apr 2020 Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre
  leiar - 13. april 2020
 • All aktivitet i Luster Idrettslag er avlyst inntil vidare pga. koronavirus.
  Me vil annonsere her og på facebook når aktivitet vil bli oppstarta att. Når det gjeld Lustraløpet 14. juni. har me som utgangspunkt at det blir gjennomført, men om korona situasjonen fortsatt er kritisk i juni, vil me avlyse med
  leiar - 15. mars 2020
 • Lustraløpet 14. juni. er avlyst på grunn av korona situasjonen.
  Me kjem tilbake til om løpet blir arrangert til hausten eller avlyst i 2020. Trimklassen: Nes -Luster :Starttidspunkt fra 11:00-13:00. Påmelding ved start. Kontingent kr.150,- , familie kr.300,- (familie: foreldre/føresette med born u/18) Trimklassen : Markstein-Luster. Kortversjon på 3,5 km.
  leiar - 29. februar 2020

4 månader sidan

Luster Idrettslag

Trening for 4.kl-7.kl tar ferie. Dvs ingen trening imåro. Det har vore kjempe kjekt og godt oppmøte i vår. Me satser på full rulle til hausten! Håpar alle for ein aktiv og god sommarferie når den tid kjem! ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

4 månader sidan

Luster Idrettslag

Hei, idrettslaget har no sendt ut faktura digitalt til alle medlemmar. Om du ikkje får til/får opp faktura ta kontakt med Svein Tore på 99539746 så ordnar eg med papirfaktura eller me sender faktura på epost som pdf. fil.
OM du ikkje har fått faktura å ynskjer å vera medlem kan du ta kontakt på samme tlf.
(obs. kontonr. på digital faktura er ikkje idrettslagets, men buypass som adminsinistrerer medlemssystemet til NIF. Er altså ikkje feil kontonr)
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

4 dagar sidan

Luster miniputtlag

Til turneringen søndag 19.september stiller me eit lag i j8. På laget er Solveig, Arianne, Eldrid, Lovise, Ane og Anna. Me fekk desverre ikkje fleire lag denne gongen. Ny sjanse 3.oktober, då er det Syril som er arrangør⚽️ ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

4 dagar sidan

Luster miniputtlag

Pr no er det for få påmeldte til at me kan stille lag på fotballturneringa 19.september! Absolutt siste frist for påmelding er kl 15.00 i dag! ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

7 dagar sidan

Luster miniputtlag

Minner om påmeldingsfrist til fotballturneringa ⚽️⚽️ ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

1 veke sidan

Luster miniputtlag

Turnering i Sogndal søndag 19.september! Meld på i kommentarfeltet eller til Mona innan 11.september ⚽️⚽️
Turneringen er i Sognehallen. Den er delt i 2, gutane først på dagen og jentene etterpå! Berre lov å ha med ein forelder pr barn!
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 veker sidan

Luster miniputtlag

No kom kampoppsett frå Vik!
Pga mamge påmelde er det no sett grense på ein vaksen pr barn! Lykke til på søndag ⚽️⚽️
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

[wptabsy]
[tab]Luster IL[/tab]
[tab]Medlemskontigent 2017[/tab]
[tabcontent]

Styret i Luster IL 2016-2017:

Leiar: Svein Tore Heltne
Nestleiar: Kjell Arvid Bringe
Kasserar: Monica Furås
Sekretær: Trond Helge Eide
Styremedlem: May Tone Feten Høyheim

[/tabcontent]
[tabcontent]

Det er no tid for å betala medlemsavgifta igjen. Me ynskjer gamle og nye medlemer velkomne. Alle som deltek i aktivitetar skal betala medlemsskap, men me er takknemlege for alle som vil vera støttemedlemar.

Aktivitetar i 2017:

 • Barneidretten – ldrettsskule for barneskuleelevar (friidrett, hallaktivitet, symjing, fotball, ski)
 • Dametrim
 • Volleyball
 • Lustraløpet (5. juni)
 • Turorientering
 • Oppkøyrde spor i lysløypa på Jøng om vinteren

Luster ldrettslag har avtale med Sport 1 Sportsbui i Gaupne, noko som gjev våre medlemer 15% rabatt på alle varer til ordinaer pris. Alle medlemer vi få eit personleg medlemskort som og vil fungere som rabattkort på Sportsbui. Les meir på heimsida vår. lusteril.no

Medlemskontingent for 2016:

 • Familie (barn under 18 år) kr 550,-
 • Enkeltmedlem kr 250,-

NB: Vi treng namn og fødselsår på alle medlemmar (viktig å få med boma, 19 år og yngre), så ver venleg å skrive det på giroen ved betaling av medlemsavgifta.
Betalingsfrist: 15. 03. 17.
Kto.nr: 3785 20 03619

[/tabcontent]
[/wptabsy]