Årsmøte 2022, Luster IL

Årsmøtet til Luster Idrettslag vert halde på Lustrabui 17. mars kl. 19.00 på Lustrabui.
Årsmøtesaker:
Vanlege årsmøtesaker, årsmelding, handlingplan/ anleggsplan, rekneskap, fastsetje kontingent, val.
Lett servering
Vel møtt

Helsing
Styret.