Lustraløpet 2023 vert arrangert søndag 4. juni for 37. gang.

Trim/turløp:

PLakat Lustraløpet 2023

Flott turløp/marsj fra Nes til Luster ( 10 km) , langs den vakre Lustrafjorden.

Alle som deltek får gratis betasuppe i målområdet. Er og kiosk i målområdet med moglegheit for å kjøpe is, brus, pølser i brød osv. Me tek vipps.

Kl 11.00—14.00 Start trimklasse 10 km (Nes – Luster)
Kl 12.00—12.30 Start trimklasse 3 km (Markstein – Luster) kortare løypealternativ for dei som ynskjer det.
Kl 14.15 Start aktive alle klassar

Langtidspremiering for 5, 10, 15, 20, 25, 30 og 35 gongs deltaking.
To heldige trimmarar blir i tillegg trekt ut som vinnarar av ny sykkel.
(Ein barnesykkel og ein vaksensykkel)

Startpengar: trim kr 150,- familie kr 300,-


Pendeltransport start/mål/start frå kl 10.30 og fram til etter premieutdelinga slik at dykk aktive kan få skyss tilbake til start for å plukke opp eventeulle køyretøy.

For aktive:

10 km. landevegsløp fra Nes til Luster (Luster Oppvekstsenter)

start kl. 14:15

Påmelding på dagen seinast 30 min. i førevegen ved start, eller på førehand til epost: leiar@lusteril.no

( Navn, alder, klass, kjønn, klubb, mobilnr)

Utdeling av startnummer ved startplass. Må hentast seinast kl 14.00

startpenger aktive kr. 250,-

Kan betalast kontant når ein meler seg på løpsdagen eller på Vipps i forkant til nr.812827 Lustraløpet kontingent, merk med kven som har betalt.

Premiering:

5000,- for løyperekord herrer/kvinner

Spurtpris etter ,ca. 2 km. ved Ungdomshuset på Nes/Viki. kr 1000,- herre og kvinne

Bestetid i mål, herre og kvinne, kr. 1000,-

standard klasseinndeling for begge kjønn: 13-14, 15-17, 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, osv.

Minste alder for å delta aktivt er 13 år.

Premieutdeling rett etter løpsslutt, uavhenta premiar blir ikkje ettersendt.

Kan og lese meir på kondis.no eller friidrett.no