Medlemsregistrering

Medlemsregistrering for nye medlemmar

Me treng nokre opplysingar for å kunne registrere dykk i vårt og idrettsforbundets medlemssystem.

De kan enten fylle inn her og trykke send, eventuelt kan de logge inn på min idrett: https://minidrett.nif.no/

Her kan de logge inn og finne Luster Idrettslag og melde dykk inn. Her vil de og kunne finne alle opplysingar NIF har lagra om dykk.