Barneidretten / Miniputt

Barneidretten i Luster Il består av Miniputt fortball, friidrett, symjing og ski på Jøng. Aktivitetane er lagt i eit årshjul der ein startar med ski på jøng i januar (om det er nok snø) og varer fram til rundt påske. Då overtek Miniputt fotballen i samarbeid med IL Fanaråk. Det er treningar annakvar gang i Luster og på Skjolden. Fotballen varer fram til midten av september med treningar og fire turneringar, to på våren og to på hausten. Etter fotballen er det fire måndager med friidrett i Luster før ein avsluttar barneidretten med fire måndager med symjing i Fjordstova.

Ansvarlege for barneidretten i Luster IL 2017 er:

  • Friidrett/symjing og ski – Odd J. Vigdal, Monica Sognnes,  Else Marie Strumstein og Gunnar Orrestad
  • Miniputt – Svein Tore Heltne og Trond Helge Eide