Barneidretten / Miniputt

Barneidretten i Luster Il består av Miniputt fortball, friidrett, symjing og ski på Jøng. Aktivitetane er lagt i eit årshjul der ein startar med ski på jøng i januar (om det er nok snø) og varer fram til rundt påske. Då overtek Miniputt fotballen i samarbeid med IL Fanaråk. Det er treningar annakvar gang i Luster og på Skjolden. Fotballen varer fram til midten av september med treningar og fire turneringar, to på våren og to på hausten. Etter fotballen er det fire måndager med friidrett i Luster før ein avsluttar barneidretten med fire måndager med symjing i Fjordstova.

Ansvarlege for barneidretten i Luster IL 2018 er: 

Eldar Skjeldstad Aasebø
Anne Verlo
Svein Tore Heltne
Maria Kalstad Brun
Charlotte Bringe
Inge Magne Otterhjell
Nina Holen/Per Arve Holen
Gøril Urdahl
Heidi Listou