Luster IL

Styret, BAV, kontrollutvalg, valnemnd i  Luster IL 2022:

Leiar: Svein Tore Heltne
Nestleiar: Inge Magne Otterhjell
Kasserar: Gunnar Orrestad
Sekretær: Trond Helge Eide
Styremedlem: Kjetil Alme

1. vara styret: Jacob Eikenes
2. vara styret: Leif Johan Vigdal

BAV Gruppa(bygg, anlegg, og vedlikehold)

Inge Magne Otterhjell (leiar)
Geir Ødegård
Domenic Dressel
Ole Bringebøen
Petter Gabrielsen
Gaute Kvamme

Kontrollutval

Øystein Høyheim
Henry Talle 
Monica Furås(vara)

Valnemnd:

Ole Geir Alme
Eva Nyløy
Nina Holen
Aage Fjøsne (vara)

STØTT LUSTER IL MED GRASROTANDELEN