Luster IL

Styret i Luster IL 2018-2019:

Leiar: Svein Tore Heltne
Nestleiar: Inge Magne Otterhjell
Kasserar: Monica Furås
Sekretær: Trond Helge Eide
Styremedlem: Kjetil Alme

1. vara styret: Jacob Eikenes
2. vara styret: Leif Johan Vigdal

 

BAV Gruppa:

Inge Magne Otterhjell (leiar)
Geir Ødegård
Domenic Dressel
Ole Bringebøen
Petter Gabrielsen
Arve Kvalsvik

 

Revisorar:

Øystein Høyheim
Henry Talle

 

Valnemnd:

Ole Geir Alme
Berit Heltne
Aage Fjøsne