Velkommen

 • Lustraløpet 2022
  Landevegsløp fra Neshøgdi til Luster Oppvekstsenter. Tidlegare arrangert 35 ganger. Normalt 50-60 aktive og 250-300 trimmarar. Start aktiv klasse 14:15. Start mosjonsklasse 11:00. Start Nes. Mål- Luster Oppvekstsenter. Premiering: Handmala heller av lokale motiv til klassevinnarar. Spurtpris etter to km. …

  Lustraløpet 2022 Read More »


  leiar - 30. mai 2022
 • Årsmøte 2022, Luster IL
  Årsmøtet til Luster Idrettslag vert halde på Lustrabui 17. mars kl. 19.00 på Lustrabui.Årsmøtesaker: Vanlege årsmøtesaker, årsmelding, handlingplan/ anleggsplan, rekneskap, fastsetje kontingent, val.Lett serveringVel møtt HelsingStyret.
  Luster IL - 9. februar 2022
 • Vinnarar av gåvekort
  I forbindelse med årets mosjonsvariant av Lustraløpet er det trekt ut vinnarar av gåvekort som annonsert. Gåvekorta er på Sport 1. Sportsbui i Gaupne. Idrettslaget har kjøpt gåvekorta og Sportsbui har sponsa delar av summen. Takk til Sportsbui for bidraget. …

  Vinnarar av gåvekort Read More »


  leiar - 15. desember 2021
 • Årsmøte Luster Idrettslag
  Årsmøtet til Luster Idrettslag vert på Lustrabui 18. februar kl. 20.00. pga. korona. ber me om påmelding til 9953 9746 innan 10. februar. Om me ikkje kan arrangera fysisk årsmøte, vert dette avvikla på teams. Blir servering av kake og …

  Årsmøte Luster Idrettslag Read More »


  leiar - 16. januar 2021
 • Lustraløpet 2021 -trim!
  Lustraløpet 2021 blir som de veit ikkje gjennomført som eit konkurranseløp eller som felles trim arrangement. Men me i Luster Idrettslag ynskjer å bidra til aktivitet, og tilbyr Lustraløpet som eit trimarrangement som du kan gjennomføre i eigen regi. Om …

  Lustraløpet 2021 -trim! Read More »


  leiar - 22. juni 2020
[custom-facebook-feed id=109446312418129 num=5 style="text-align: left;"]
[custom-facebook-feed id=151279548369678 num=5]

[wptabsy]
[tab]Luster IL[/tab]
[tab]Medlemskontigent 2017[/tab]
[tabcontent]

Styret i Luster IL 2016-2017:

Leiar: Svein Tore Heltne
Nestleiar: Kjell Arvid Bringe
Kasserar: Monica Furås
Sekretær: Trond Helge Eide
Styremedlem: May Tone Feten Høyheim

[/tabcontent]
[tabcontent]

Det er no tid for å betala medlemsavgifta igjen. Me ynskjer gamle og nye medlemer velkomne. Alle som deltek i aktivitetar skal betala medlemsskap, men me er takknemlege for alle som vil vera støttemedlemar.

Aktivitetar i 2017:

 • Barneidretten – ldrettsskule for barneskuleelevar (friidrett, hallaktivitet, symjing, fotball, ski)
 • Dametrim
 • Volleyball
 • Lustraløpet (5. juni)
 • Turorientering
 • Oppkøyrde spor i lysløypa på Jøng om vinteren

Luster ldrettslag har avtale med Sport 1 Sportsbui i Gaupne, noko som gjev våre medlemer 15% rabatt på alle varer til ordinaer pris. Alle medlemer vi få eit personleg medlemskort som og vil fungere som rabattkort på Sportsbui. Les meir på heimsida vår. lusteril.no

Medlemskontingent for 2016:

 • Familie (barn under 18 år) kr 550,-
 • Enkeltmedlem kr 250,-

NB: Vi treng namn og fødselsår på alle medlemmar (viktig å få med boma, 19 år og yngre), så ver venleg å skrive det på giroen ved betaling av medlemsavgifta.
Betalingsfrist: 15. 03. 17.
Kto.nr: 3785 20 03619

[/tabcontent]
[/wptabsy]