Velkommen

 • Årsmøte Luster Idrettslag
  Årsmøtet til Luster Idrettslag vert på Lustrabui 18. februar kl. 20.00. pga. korona. ber me om påmelding til 9953 9746 innan 10. februar. Om me ikkje kan arrangera fysisk årsmøte, vert dette avvikla på teams. Blir servering av kake og
  leiar - 16. januar 2021
 • Lustraløpet 2020 -trim!
  Lustraløpet 2020 blir som de veit ikkje gjennomført som eit konkurranseløp eller som felles trim arrangement. Men me i Luster Idrettslag ynskjer å bidra til aktivitet, og tilbyr Lustraløpet som eit trimarrangement som du kan gjennomføre i eigen regi. Om
  leiar - 22. juni 2020

 • Regjeringen forbyr idrettsarrangement frem til 15. juni Av: Geir Owe Fredheim, 8. apr 2020 Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre
  leiar - 13. april 2020
 • All aktivitet i Luster Idrettslag er avlyst inntil vidare pga. koronavirus.
  Me vil annonsere her og på facebook når aktivitet vil bli oppstarta att. Når det gjeld Lustraløpet 14. juni. har me som utgangspunkt at det blir gjennomført, men om korona situasjonen fortsatt er kritisk i juni, vil me avlyse med
  leiar - 15. mars 2020
 • Lustraløpet 14. juni. er avlyst på grunn av korona situasjonen.
  Me kjem tilbake til om løpet blir arrangert til hausten eller avlyst i 2020. Trimklassen: Nes -Luster :Starttidspunkt fra 11:00-13:00. Påmelding ved start. Kontingent kr.150,- , familie kr.300,- (familie: foreldre/føresette med born u/18) Trimklassen : Markstein-Luster. Kortversjon på 3,5 km.
  leiar - 29. februar 2020

4 veker sidan

Luster Idrettslag

Imorgon startar fotballtreninga i Luster, 1.-4.klasse kl.18.00-19.00. Tilbod til 4.-7.klasse våren 2021 sjå bildet under! Velkommen nye som gamle! ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster miniputtlag

Etter påske startar me oppatt med miniputt fotball. Vedlagt er oversikt over treningar og turneringar. Pga koronasituasjonen kan det bli endringar, me legg då ut informasjon på denne sida!!
Velkommen til ny fotballsesong🙂
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

7 månader sidan

Luster miniputtlag

Måndag 28.september blir siste treninga denne sesongen! Me er då i Luster 🙂 me deler oss i 3 grupper og har trening. Det blir ikkje tradisjonell kamp barn - vaksne, men me oppmodar føresette å vere med på gruppene frå kl 18.30 då me har ulike konkurranser der barna er mot dei vaksne. På slutten blir det boller og smootie! Pga koronasituasjonen er bollane innpakka, og det blir delt ut til ungane på gruppene - ein får ikkje finne seg sjølv. Fint om nokon av dykk vaksne hjelper til med dette🙂 har de drakter heime, er det fint om de leverer dei måndag!
Me vil takke for ein fin og annleis sesong🙂 me gler oss til neste sesong og håpar å møte like mange ivrige fotballsepelarar då ⚽️⚽️⚽️
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

8 månader sidan

Luster miniputtlag
Sjå på Facebook

8 månader sidan

Luster miniputtlag

Laurdag spelar G06, med Sigurd og Tore som lagleiarar. Laget: Oliver, Konrad, Eldrid, Odin, Alexander og Ingar.

Søndag spelar J07, med Arild som lagleiar. Laget: Solveig, Arianne, Lovise Ane og Anna.

Lykke til ⚽️⚽️⚽️
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

[wptabsy]
[tab]Luster IL[/tab]
[tab]Medlemskontigent 2017[/tab]
[tabcontent]

Styret i Luster IL 2016-2017:

Leiar: Svein Tore Heltne
Nestleiar: Kjell Arvid Bringe
Kasserar: Monica Furås
Sekretær: Trond Helge Eide
Styremedlem: May Tone Feten Høyheim

[/tabcontent]
[tabcontent]

Det er no tid for å betala medlemsavgifta igjen. Me ynskjer gamle og nye medlemer velkomne. Alle som deltek i aktivitetar skal betala medlemsskap, men me er takknemlege for alle som vil vera støttemedlemar.

Aktivitetar i 2017:

 • Barneidretten – ldrettsskule for barneskuleelevar (friidrett, hallaktivitet, symjing, fotball, ski)
 • Dametrim
 • Volleyball
 • Lustraløpet (5. juni)
 • Turorientering
 • Oppkøyrde spor i lysløypa på Jøng om vinteren

Luster ldrettslag har avtale med Sport 1 Sportsbui i Gaupne, noko som gjev våre medlemer 15% rabatt på alle varer til ordinaer pris. Alle medlemer vi få eit personleg medlemskort som og vil fungere som rabattkort på Sportsbui. Les meir på heimsida vår. lusteril.no

Medlemskontingent for 2016:

 • Familie (barn under 18 år) kr 550,-
 • Enkeltmedlem kr 250,-

NB: Vi treng namn og fødselsår på alle medlemmar (viktig å få med boma, 19 år og yngre), så ver venleg å skrive det på giroen ved betaling av medlemsavgifta.
Betalingsfrist: 15. 03. 17.
Kto.nr: 3785 20 03619

[/tabcontent]
[/wptabsy]