Velkommen

 • Årsmøte Luster Idrettslag
  Årsmøtet til Luster Idrettslag vert på Lustrabui 18. februar kl. 20.00. pga. korona. ber me om påmelding til 9953 9746 innan 10. februar. Om me ikkje kan arrangera fysisk årsmøte, vert dette avvikla på teams. Blir servering av kake og
  leiar - 16. januar 2021
 • Lustraløpet 2021 -trim!
  Lustraløpet 2021 blir som de veit ikkje gjennomført som eit konkurranseløp eller som felles trim arrangement. Men me i Luster Idrettslag ynskjer å bidra til aktivitet, og tilbyr Lustraløpet som eit trimarrangement som du kan gjennomføre i eigen regi. Om
  leiar - 22. juni 2020

 • Regjeringen forbyr idrettsarrangement frem til 15. juni Av: Geir Owe Fredheim, 8. apr 2020 Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre
  leiar - 13. april 2020
 • All aktivitet i Luster Idrettslag er avlyst inntil vidare pga. koronavirus.
  Me vil annonsere her og på facebook når aktivitet vil bli oppstarta att. Når det gjeld Lustraløpet 14. juni. har me som utgangspunkt at det blir gjennomført, men om korona situasjonen fortsatt er kritisk i juni, vil me avlyse med
  leiar - 15. mars 2020
 • Lustraløpet 14. juni. er avlyst på grunn av korona situasjonen.
  Me kjem tilbake til om løpet blir arrangert til hausten eller avlyst i 2020. Trimklassen: Nes -Luster :Starttidspunkt fra 11:00-13:00. Påmelding ved start. Kontingent kr.150,- , familie kr.300,- (familie: foreldre/føresette med born u/18) Trimklassen : Markstein-Luster. Kortversjon på 3,5 km.
  leiar - 29. februar 2020

2 månader sidan

Luster Idrettslag

Trening for 4.kl-7.kl tar ferie. Dvs ingen trening imåro. Det har vore kjempe kjekt og godt oppmøte i vår. Me satser på full rulle til hausten! Håpar alle for ein aktiv og god sommarferie når den tid kjem! ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster Idrettslag

Hei, idrettslaget har no sendt ut faktura digitalt til alle medlemmar. Om du ikkje får til/får opp faktura ta kontakt med Svein Tore på 99539746 så ordnar eg med papirfaktura eller me sender faktura på epost som pdf. fil.
OM du ikkje har fått faktura å ynskjer å vera medlem kan du ta kontakt på samme tlf.
(obs. kontonr. på digital faktura er ikkje idrettslagets, men buypass som adminsinistrerer medlemssystemet til NIF. Er altså ikkje feil kontonr)
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster miniputtlag

Qr-kode til registrering av kven som er på fotballturnering i dag! Heng og ved bana! Lukke til ⚽️⚽️ ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster miniputtlag

Kampoppsett til søndag! Jentelaget spelar både i j8 og j9! Møt ca 30 min før første kamp så ein får ordna med drakter! ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster miniputtlag

Turneringa i Gaupne startar kl 10.00 på søndag 13.juni, me legg ut kampoppsettet så snart me får det.
G6 - lagledar Sandra
Samson
Felix
Amanda
Trym

G7 - lagledar Mona
Odin
Torjels
Eldrid
Martin

G9 - lagledar Jan Atle
Heine
Jone
Alexander
Kristen
Børge
Gitle

J9 /j8 -lagledar Tore
Sara
Ane
Lovise
Arianne
Anna
Solveig

Det er ein innbyttar på kvart lag. Flott om ein er tilgjengeleg for fleire lag dersom me skulle trenge det!
... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster miniputtlag

Minner om påmeldingsfrist i dag til turneringen i Gaupne 13.juni🙂 ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

2 månader sidan

Luster miniputtlag

Søndag 13.juni inviterar IL Bjørn til miniputturnering innad i kommunen frå kl 10.00. Påmelding til Mona (tlf 99722349) eller som svar på dette innlegget innan fredag 4.juni kl 18.00! ... Sjå meirSkjul

Sjå på Facebook

[wptabsy]
[tab]Luster IL[/tab]
[tab]Medlemskontigent 2017[/tab]
[tabcontent]

Styret i Luster IL 2016-2017:

Leiar: Svein Tore Heltne
Nestleiar: Kjell Arvid Bringe
Kasserar: Monica Furås
Sekretær: Trond Helge Eide
Styremedlem: May Tone Feten Høyheim

[/tabcontent]
[tabcontent]

Det er no tid for å betala medlemsavgifta igjen. Me ynskjer gamle og nye medlemer velkomne. Alle som deltek i aktivitetar skal betala medlemsskap, men me er takknemlege for alle som vil vera støttemedlemar.

Aktivitetar i 2017:

 • Barneidretten – ldrettsskule for barneskuleelevar (friidrett, hallaktivitet, symjing, fotball, ski)
 • Dametrim
 • Volleyball
 • Lustraløpet (5. juni)
 • Turorientering
 • Oppkøyrde spor i lysløypa på Jøng om vinteren

Luster ldrettslag har avtale med Sport 1 Sportsbui i Gaupne, noko som gjev våre medlemer 15% rabatt på alle varer til ordinaer pris. Alle medlemer vi få eit personleg medlemskort som og vil fungere som rabattkort på Sportsbui. Les meir på heimsida vår. lusteril.no

Medlemskontingent for 2016:

 • Familie (barn under 18 år) kr 550,-
 • Enkeltmedlem kr 250,-

NB: Vi treng namn og fødselsår på alle medlemmar (viktig å få med boma, 19 år og yngre), så ver venleg å skrive det på giroen ved betaling av medlemsavgifta.
Betalingsfrist: 15. 03. 17.
Kto.nr: 3785 20 03619

[/tabcontent]
[/wptabsy]