Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 vert arrangert 15 mars kl: 20:00 på Lustrabui.

Alle medlemmer har stemme og forslagsrett på årsmøtet.

Legg ut førebels sakliste under, samt årsmøtepapir fra forrige årsmøte.

Blir servering av kaffi/kake

Sakliste til årsmøte 2018

Handlingsplan 2018

Årsmelding 2017

Budsjett 2018

Protokoll årsmøte 2017