Medlemsgiro 2019

Hei, i Giroen som er lagt ut her er det skrive feil kontonr. til idrettslaget

Rett konto er: 3785 20 03 619

Hei, har kan de laste ned giro/betalingsinformasjon ang. betaling av medlemsskap for 2019.

Ligg og litt informasjon om ny klubbjakke i informasjonen.

medlemsgiro luster idrettslag