Medlemskontingent 2018

Medlemskontingent 2018:

Me jobbar med innføring av nytt system for innkrevjing av kontingent.

Dette medfører at me treng litt informasjon frå dykk som er medlemmar og ynskjer å bli medlem.

Fleire medlemmar har allereie sendt oss kontaktinfo, så de treng ikkje gjera det på nytt.