Medlemskontingent 2017

Hei, medlemskontingent for 2017 blir lagt ut i postkassane i området Høyheimsvik- Luster veke 11 og 12.

For dykk som ikkje får det i postkassa, kan de skrive ut/finne detaljar omkring betaling av medlemskontingent her.

Idrettslaget har samarbeidsavtale med Sport 1-Sportsbui i Gaupne. Denne avtalen gir våre medlemmar 15% rabatt på varer til ordinerpris. Etter kvart som medlemspenger blir innbetalt vil idrettslaget sende oppdaterte medlemsliter til Sportsbui. For dykk som ikkje har medlems/rabattkort, kan de få dette på Sportsbui

medlemskontingent 2017

pga omlegging til digitalt medlemsregister, må me ha inn nokre opplysingar fra dykk. De kan gje dei opp i kommentarfeltet i nettbanken, eller i kontaktskjemaet under.

Det me treng er: Namn, fødselsnr( siffer), tlf, e-post, og postadresse. (ved familiemedlemsskap, treng me å veta kven som i framtida som skal få tilsendt giro, og ellers samme opplysingane som over)

Publisert i Nyhende