Årsmøte Luster Idrettslag

Årsmøtet til Luster Idrettslag vert på Lustrabui 18. februar kl. 20.00. pga. korona. ber me om påmelding til 9953 9746 innan 10. februar. Om me ikkje kan arrangera fysisk årsmøte, vert dette avvikla på teams. Blir servering av kake og kaffi. Årsmøtesaker: vanlege årsmøtesaker, årsmelding, handlingplan/ anleggsplan, rekneskap, fastsetje kontingent, val. Vel Møtt, styret.