Vinnarar av gåvekort

I forbindelse med årets mosjonsvariant av Lustraløpet er det trekt ut vinnarar av gåvekort som annonsert.

Gåvekorta er på Sport 1. Sportsbui i Gaupne. Idrettslaget har kjøpt gåvekorta og Sportsbui har sponsa delar av summen. Takk til Sportsbui for bidraget.

Vinnar av gåvekort pålydane kr. 4000,- Knut Harald Sjølie

vinnar av gåvekort pålydane kr. 2000,- Oddny Nornes

Gratulera til dykk begge, og takk til alle som har delteke på Lustraløpet i 2021.

Velkommen tilbake neste år, mandag 6. juni. for det som me håper blir eit vanleg Lustraløp.