Årsmøte Luster Idrettslag

Luster Idrettslag arrangerer årsmøte tysdag 25. februar kl. 19.30. på Lustrabui.


Vanlige årsmøtesaker: blandt anna: regneskap, budsjett, handlingsplan,valg, vedta nye vedtekter for Luster IL.
Det blir servering av kaffe og kaker.
Saker som du ynskjer å få behandla på årsmøtet, skal sendast inn til styret innan 11. februar.
E -post til: leiar@lusteril.no , eller pr. post til

Luster Idrettslag V/Svein Tore Heltne
Lustravegen 3250
6872 Luster
(ev. personlig overlevering)

Fullstendig sakliste med nødvendige saksdokument vert gjort tilgjengelege på heimesida ei veke før møtet

DU kan spele inn saker til årsmøtet i skjemaet under.

https://www.facebook.com/events/2462520337334419/