Årsmøte LIL 2019

Luster idrettslag held årsmøte på Lustrabui tysdag 26 februar kl: 19.00

Alle medlemmer har stemme og forslagsrett på årsmøtet
Saker til årsmøtet må vere styret i hende før 12. februar

Vanlige årsmøtesaker. (rekneskap/budsjett, handlingsplan, årsmelding, org.plan/val)

Lett servering.

Vel møtt.
Styret