Forfatter: Luster IL

Årsmøte 2022, Luster IL

Årsmøtet til Luster Idrettslag vert halde på Lustrabui 17. mars kl. 19.00 på Lustrabui.Årsmøtesaker: Vanlege årsmøtesaker, årsmelding, handlingplan/ anleggsplan, rekneskap, fastsetje kontingent, val.Lett serveringVel møtt HelsingStyret.

Resultatliste Lustraløpet 2019

Program Lustraløpet 2019

Årsmøte LIL 2019

Luster idrettslag held årsmøte på Lustrabui tysdag 26 februar kl: 19.00 Alle medlemmer har stemme og forslagsrett på årsmøtet Saker til årsmøtet må vere styret i hende før 12. februar Vanlige årsmøtesaker. (rekneskap/budsjett, handlingsplan, årsmelding, org.plan/val) Lett servering. Vel møtt.

NB! Hugs Lustratrippelen 2018

Idrettslaga Luster, Bjørn og Fanaråk har gått saman om Lustratrippelen 2018. Deltek du på Lustraløpet, Molden opp og Fanaråken opp har du moglegheit til å vinna fine premiar. Alle som deltek på alle tre løpa får deltakar krus. 3.juni –

Merket med:

Program Lustraløpet 2017

Plakat Lustraløpet 2017 (PDF)

Lustraløpet 2016

Lustraløpet 2016, vart avvikla i strålande solskin, godt over 20 grader, og omtrent vindstille. I trimklassa var det 208 deltakarar og talet for aktive var 35 stk. Årets prestasjon var utan tvil rekordløpet til Rune Opem, IL Dalebrand, som knuste

Top